Kontakt

Ansvarsområde

Linda Sandermann Jørgensen

(LSJR)
Uddannelsessekretær
Telefon: 63126966
E-mail: lsjr@otg.dk
Modtagelser af sygemeldinger
Skema og lokaleændringer
Befordring ifm. sygdom

Helle Aunbøl Rasmussen

(HAR)
Uddannelsessekretær
Telefon: 63126984
E-mail: har@otg.dk
Fraværslister brobygning
Elevskabe/nøgleudlevering
Udbetaling af udlæg
Fordeling og håndtering af indkommen post
Tutorkontrakter

Pernille Lillegaard Pedersen

(PLP)
Uddannelsessekretær
Telefon: 63126962
E-mail: plp@otg.dk
Timesedler
Eksamensadministration - Eksamensbeviser
Elevadministration

Claus Scheuer-Larsen

(CSL)
IKT-ansvarlig
Telefon: 63126977
E-mail: csl@otg.dk
Portfolio
IT-udstyr i klasselokaler
UNI•Login