Kontakt

Ansvarsområde

Britta Edel Pilgaard

(BEL)
Uddannelsessekretær
Telefon: 63126962
E-mail: bel@sde.dk
Timesedler
Eksamensadministration - Eksamensbeviser
Elevadministration

Linda Sandermann Jørgensen

(LSJR)
Uddannelsessekretær
Telefon: 63126966
E-mail: lsjr@sde.dk
Modtagelser af sygemeldinger
Skema og lokaleændringer
Befordring ifm. sygdom

Helle Aunbøl Rasmussen

(HAR)
Uddannelsessekretær
Telefon: 63126984
E-mail: har@sde.dk
Fraværslister brobygning
Elevskabe/nøgleudlevering
Udbetaling af udlæg
Fordeling og håndtering af indkommen post
Tutorkontrakter

Claus Scheuer-Larsen

(CSL)
IKT-ansvarlig
Telefon: 63126977
E-mail: csl@sde.dk
Portfolio
IT-udstyr i klasselokaler
UNI•Login